Hội thảo PGS và IGS Greenhub – Xác thực số

Hội thảo Giới thiệu dự án hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội – EFD 2 , mô hình quản lý chất lượng có sự tham gia (PGS) và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh T10

Công ty Cổ phần Công nghệ Xác thực số có kế hoạch mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, do vậy chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí: NHÂN VIÊN KINH DOANH – HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Tuyển dụng vị trí nhân viên kỹ thuật T10

Công ty Cổ phần Công nghệ Xác thực số có kế hoạch mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, do vậy chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT – QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Tuyển dụng nhân sự 2021

Cơ hội dành cho các bạn sinh viên năm 3-4 và sinh viên đã ra trường chưa tìm được công việc phù hợp
Thực tập có hưởng lương tại CÔNG TY CPCN XÁC THỰC SỐ, làm việc trong môi trường năng động và tự chủ, được đào tạo nghề, cơ hội phát triển các kỹ năng cá nhân cần thiết trong cả công việc và cuộc sống.