[section]

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa tổng kết việc thực hiện Kế hoạch duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018-2020.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau ba năm thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản, đến nay, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm Hà Nội đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp tài khoản tham gia quản lý và duy trì hệ thống quản lý cho 2.854 cơ sở (tăng 740 cơ sở so với năm 2018) là các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói nông lâm sản và thủy sản; 766 cửa hàng kinh doanh trái cây đã được cấp biển nhận diện trái cây an toàn.

Hoàn thiện thủ tục quản lý và minh bạch thông tin của 653 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, 238 doanh nghiệp của 35 tỉnh, thành phố với 8.702 bộ mã truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm lên Hệ thống (tăng 4.140 mã so với năm 2018).

Qua đó, 141 chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn đã sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc khi lưu thông ra thị trường (đạt 100% chỉ tiêu); 80,5% các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận đã sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc. Hệ thống đang được mở rộng đối với cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm theo chuỗi, các vùng trồng cây chủ lực của thành phố và các địa phương liên kết tiêu thụ sản xuất an toàn với Hà Nội.

Thành phố cũng đã hỗ trợ các quận, huyện phối hợp Trung tâm IDE hoàn thiện cây quản trị trên hệ thống. Nhiều huyện đã chủ động phối hợp xây dựng và triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm của Hà Nội trên địa bàn để tích hợp trên hệ thống toàn thành phố.

Đặc biệt, Hà Nội đã thí điểm năm mô-đun theo dõi luồng đi của sản phẩm, xây dựng nhật ký sản xuất trực tuyến, minh bạch toàn bộ các công đoạn từ quá trình sản xuất đến tiêu thụ, nhằm ghi nhận nhật ký thực hành sản xuất nông nghiệp, nhật ký sơ chế, chế biến, kèm theo đó là kích hoạt tem truy xuất gắn liền theo từng lô sản xuất, nhằm hạn chế sổ sách ghi chép, tiết kiệm thời gian lưu trữ thông tin sản xuất và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố khác đã áp dụng thành công bộ giải pháp vào việc quản trị doanh nghiệp, quản lý, điều tra và nghiên cứu thị trường

TP Hà Nội đã hỗ trợ rất nhiều các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố, cũng như các tỉnh, thành phố về thực hiện mã QR nhận diện sản phẩm an toàn. Đây là điều kiện quan trọng để các ngành chức năng quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh của các cơ sở khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cùng với đó, người tiêu dùng được sử dụng các mặt hàng nông sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch thông tin về quy trình sản xuất, ngày đóng gói và hạn sử dụng. Tuy nhiên, việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

Để đẩy mạnh công tác này, Hà Nội sẽ tiếp tục phổ biến, nâng cao nhận thức của xã hội, nhân dân về tầm quan trọng của việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong việc truy xuất nguồn gốc để phục vụ yêu cầu bảo đảm an toàn sản phẩm và hội nhập quốc tế; hướng dẫn doanh nghiệp kết nối tới hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm chung của thành phố, tiến tới kết nối lên Cổng truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia…

Để công tác truy xuất nguồn gốc đạt hiệu quả cao hơn nữa, thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan liên quan ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về hệ thống truy xuất nguồn gốc, các quy định, hướng dẫn việc ứng dụng thông tin điện tử trong truy xuất nguồn gốc bằng mã QR cho sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại các địa phương và tích hợp lên Hệ thống truy xuất hàng hóa quốc gia. Triển khai bắt buộc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm hàng hàng hóa nông, lâm, thủy sản. Hoàn thiện các căn cứ pháp lý, chế tài trong việc kiểm tra, kiểm soát về nguồn gốc, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các sản phẩm được kinh doanh trên môi trường mạng.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tham mưu UBND thành phố công nhận Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm thành phố Hà nội (check.gov.vn); đồng thời, phối hợp các sở, ngành liên quan phát triển, quản lý “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm sản và thủy sản thực phẩm an toàn cho Thành phố” với mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thiện, tích hợp, kết nối vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Tiếp tục tham mưu các cơ chế hỗ trợ các cơ sở kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn có truy xuất tham gia hệ thống.

 
MINH VÂN
[/section]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *