Xác Thực Số

NÂNG CAO SỰ TIN TƯỞNG
CỦA KHÁCH HÀNG VỚI
SẢN PHẨM CỦA BẠN

Được xây dựng với tầm nhìn là Điểm Tựa Của Niềm Tin, Xác Thực Số là hệ thống giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp về Truy xuất và xác thực nguồn gốc sản phẩm; Nhật ký sản xuất và giám sát chất lượng điện tử; Nhật ký vận chuyển quản lý kho và luân chuyển hàng hoá… và các dịch vụ công nghệ khác.

NÂNG CAO SỰ TIN TƯỞNG
CỦA KHÁCH HÀNG VỚI
SẢN PHẨM CỦA BẠN

Được xây dựng với tầm nhìn là Điểm Tựa Của Niềm Tin, Xác Thực Số là hệ thống giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp về Truy xuất và xác thực nguồn gốc sản phẩm; Nhật ký sản xuất và giám sát chất lượng điện tử; Nhật ký vận chuyển quản lý kho và luân chuyển hàng hoá… và các dịch vụ công nghệ khác.

VỀ CHÚNG TÔI

Xác Thực Số – Đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp Truy xuất nguồn gốc và xác thực nguồn gốc sản phẩm

Tầm Nhìn

Xác Thực Số được định hướng trở thành một trong những Nhà cung cấp giải pháp Truy xuất nguồn gốc uy tín hàng đầu, cung cấp giải pháp truy xuất đặc biệt đối với nông sản từ trang trại tới bàn ăn.

Giá trị cốt lõi

Xác Thực Số hoạt động dựa trên giá trị cốt lõi Minh Bạch thông tin – Công Bằng quyền lợi – Chia Sẻ giá trị Từ đó xây dựng một cộng đồng phát triển Bền Vững.

Sứ mệnh

Chúng tôi luôn phấn đấu để xây dựng một hệ thống tối ưu hoá lợi ích của các bên liên quan, trở thành Điểm tựa của niềm tin của nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng.

Quy trình phát triển hệ thống

Hệ thống được xây dựng và vận hành bởi những quản lý, chuyên gia, kỹ thuật viên tận tụy, giàu kinh nghiệm với mục tiêu phát triển một hệ thống gần gũi, tiện ích, dễ dàng vận hành cho tất cả các đối tượng.

2014

Khởi đầu

Sự ra đời của phiên bản đầu tiên của hệ thống đã đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống Truy xuất và xác thực thông tin sản phẩm. Xác Thực Số đăng ký bản quyền tác giả hệ thống đối với chức năng: Xác thực hàng thật, hàng giả.

2016

Nâng cấp

Hệ thống từng bước được nâng cấp và hoàn thiện, các tính năng trở nên toàn diện hơn, đáp ứng tiêu chí truy xuất hàng hoá 5W. Đồng thời xây dựng thành công phần mềm Scan and Check và chuyển giao công nghệ cho Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2017 - 2018

Kiến tạo

Xác Thực Số đã có những bước tiến mới đột phá, hệ thống đã có thêm các tính năng tích hợp Nhật ký điện tử có vai trò ghi chép và đánh giá quá trình sản xuất nông nghiệp. Xác Thực Số đã đăng ký giải pháp công nghệ với cục Sở hữu trí tuệ.

2019 - 2022

Cống hiến

Hệ thống Xác Thực Số trở thành một đơn vị tin cậy trong lĩnh vực Truy xuất nguồn gốc; tham gia hỗ trợ, triển khai; đóng vai trò tư vấn, phát triển hệ thống nhiều dự án trong đó bao gồm cả các dự án thuộc cấp quốc gia và dự án cộng đồng. 

2014

Khởi đầu

Sự ra đời của phiên bản đầu tiên của hệ thống đã đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống Truy xuất và xác thực thông tin sản phẩm. Xác Thực Số đăng ký bản quyền tác giả hệ thống đối với chức năng: Xác thực hàng thật, hàng giả.

2016

Nâng cấp

Hệ thống từng bước được nâng cấp và hoàn thiện, các tính năng trở nên toàn diện hơn, đáp ứng tiêu chí truy xuất hàng hoá 5W. Đồng thời xây dựng thành công phần mềm Scan and Check và chuyển giao công nghệ cho Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2017 - 2018

Kiến tạo

Xác Thực Số đã có những bước tiến mới đột phá, hệ thống đã có thêm các tính năng tích hợp Nhật ký điện tử có vai trò ghi chép và đánh giá quá trình sản xuất nông nghiệp. Xác Thực Số đã đăng ký giải pháp công nghệ với cục Sở hữu trí tuệ.

2019 - 2021

Cống hiến

Hệ thống Xác Thực Số trở thành một đơn vị tin cậy trong lĩnh vực Truy xuất nguồn gốc; tham gia hỗ trợ, triển khai; đóng vai trò tư vấn, phát triển hệ thống nhiều dự án trong đó bao gồm cả các dự án thuộc cấp quốc gia và dự án cộng đồng. 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

ĐỘI NGŨ XÁC THỰC SỐ

Đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong ngành

Ông Nguyễn Công Trí

Chủ tịch hội đồng quản trị

Bà Trần Thị Liên

Giám đốc

Bà Phan Thị Xuân Quỳnh

Thành viên ban điều hành

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

Hàng hoá được truy xuất thông tin rõ ràng, minh bạch, đáp ứng được nhu cầu của Doanh Nghiệp và các yêu cầu thông tin truy xuất cao của đối tác.
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em
Bộ công cụ nhật ký điện tử ghi chép thuận tiện, đơn giản. Các đơn vị sản xuất trong dự án hỗ trợ của GRH đều có thể sử dụng dễ dàng
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh
Việc quản lý hàng hoá, các đại lý cho doanh nghiệp rất hiệu quả. Chúng tôi có thể theo dõi mức tiêu thụ hàng hoá của từng khu vực.
Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn