[section]

Tổ chức GS1

gs1 1
Hệ thống GS1

GS1 là gì?

– GS1 hay Hiệp hội mã số châu Âu  là một thực thể toàn cầu thiết lập các chuẩn mã vạch và dữ liệu làm cho chuỗi cung ứng hoạt động. GS1 được thành lập năm 1977 theo luật pháp nước Bỉ với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế. Tổ chức này điều hành Ban thư ký có trụ sở tại Bỉ cộng tác một cách chặt chẽ với các tổ chức mã số địa phương và có một số công việc thì do một số Uỷ ban mã số thực hiện.

Nhiệm vụ của GS1

– Nhiệm vụ của GS1 được đặt ra để thiết kế và thực hiện các giải pháp và tiêu chuẩn toàn cầu để cải thiện tính hiệu quả và tính minh bạch của chuỗi cung ứng và chuỗi nhu cầu trên phạm vi toàn cầu và các lĩnh vực liên quan. Hiện tại GS1 có đại diện ở trên 108 quốc gia trên thế giới và hoạt động trong hơn 20 ngành công nghiệp.

 

Tổ chức GS1 Việt Nam

GS1 vn
Hệ thống gs1 việt nam

GS1 Việt Nam là gì?

– GS1 Việt Nam là tổ chức đại diện của Việt Nam tại GS1 quốc tế; đại diện cho GS1 để triển khai hệ thống MSMV của GS1 tại Việt nam.

– GS1 Việt Nam quản lý ngân hàng mã quốc gia 893 – mã do GS1 quốc tế cấp cho Việt nam – cấp mã doanh nghiệp và giúp cho các nhà sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ và các tổ chức khác quan tâm áp dụng công nghệ mã số mã vạch trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ của mình, cũng như ứng dụng MSMV cho trao đổi thông tin dữ liệu bằng điện tử (EDI – Electronic Data Interchange).

Mục tiêu của GS1 Việt Nam

Triển khai áp dụng Hệ thống GS1 để phân định các sản phẩm, dịch vụ và địa điểm dựa trên các quy định và tiêu chuẩn quốc tế, để ứng dụng trong nhận dạng tự động ở các khâu sản xuất, lưu thông sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trong mọi ngành kinh tế nhằm đạt hiệu quả cao cho nền kinh tế nói chung.

– Thúc đẩy áp dụng các công nghệ mới liên quan công nghệ MSMV; thúc đẩy việc áp dụng MSMV kết hợp trao đổi thông tin điện tử trong nước và hòa nhập quốc tế

– Hỗ trợ các bộ các ngành trong việc áp dụng Hệ thống GS1 ở Việt Nam theo các nguyên tắc, quy định của quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, để thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh, hòa nhập quốc tế.

– Phổ biến các quy định kỹ thuật có liên quan tới MSMV theo hướng hòa nhập quốc tế để các doanh nghiệp sử dụng khi có yêu cầu của các đối tác trong và ngoài nước.
Nhiệm vụ chính của GS1 Việt Nam

– Tổ chức cấp các loại mã số thuộc hệ thống GS1 và quản lý ngân hàng mã số quốc gia với mã số đầu quốc gia 893.

– Tổ chức nghiên cứu triển khai ứng dụng các công nghệ nhận dạng và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC- Automatic Identification and Data Capture) liên quan, như: nhận dạng bằng MSMV; công nghệ RFID (Radio Frequency Identification); mã điện tử sản phẩm EPC (Electronic Product Code)…

– Tuyên truyền, đào tạo áp dụng các tiêu chuẩn của Hệ thống GS1 trong sản xuất, kinh doanh và trong đa ngành công nghiệp.

– Tham gia các hoạt động quốc tế và khu vực liên quan và hợp tác chặt chẽ với các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương .

– Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan, cụ thể như:

+ Kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch;

+ Đào tạo và tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn thuộc hệ thống GS1;

+ Tư vấn giải pháp áp dụng MSMV trong quản lý sản xuất kinh doanh và các hoạt động quản lý khác (nhân sự, kho tàng, bảo hành…);

+ Tư vấn về phần mềm và thiết bị in, đọc MSMV và thiết bị cho áp dụng RFID;

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến các công nghệ phân định và thu thập dữ liệu tự động;

+ Đầu mối cung cấp dịch vụ học qua mạng của GS1 (e-Learn);

+ Cung cấp thông tin về doanh nghiệp/cơ sở và sản phẩm sử dụng MSMV; hàng năm phát hành các số tin, Niên giám MSMV;

+ Hỏi đáp.

[/section]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *