[section]

Hội thảo Giới thiệu dự án hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội – EFD 2 , mô hình quản lý chất lượng có sự tham gia (PGS) và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

LAN TOẢ HỆ THỐNG PGS TỚI CỘNG ĐỒNG

– Hội thảo Giới thiệu Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội – EFD2, Mô hình quản lý chất lượng có sự tham gia (PGS) và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị nông nghiệp diễn ra chiều 09/11/2019 đã lan toả kiến thức về hệ thống PGS cũng như công cụ xác thực số IGS tới các HTX/Doanh nghiệp nông sản tại Bắc Kạn.

– Đại diện các HTX và Doanh nghiệp tại Bắc Kạn đã chia sẻ mong muốn ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng có sự tham gia (PGS) để nâng cao chất lượng nông sản cũng như tạo dựng niềm tin với cộng đồng.

– Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều HTX/doanh nghiệp nông nghiệp có thể ứng dụng hệ thống PGS trong quản lý và nâng cao chất lượng trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

0de7a2e02e7cc822916d09ada3c42f58c9069049

[/section]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *