Xác Thực Số

PHẦN MỀM NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ

QGS là bộ công cụ công nghệ nhằm hỗ trợ đảm bảo chất lượng và sản lượng trong sản xuất nông nghiệp. QGS được xây dựng dựa trên mô hình quản lý PGS – hệ thống đảm bảo chất lượng với sự tham gia của các bên liên quan

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

QGS được thiết kế linh hoạt phù hợp với nhiều mô hình sản xuất và nhiều phương thức sản xuất khác nhau. Đối tượng sử dụng hệ thống từ các hộ cá thể tự quản với quy trình sản xuất tự phát; hợp tác xã quản lý các đội nhóm nông hộ và sản xuất nhiều nông sản khác nhau với quy trình khác nhau; tới các doanh nghiệp quản lý sản xuất liên kết với hợp tác xã, nông hộ… theo quy trình sản xuất đã được chuẩn hóa. Chỉ cần người dùng muốn và quyết tâm chuyển đổi số nông nghiệp là ứng dụng được.

ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN

ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT SẢN XUẤT

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRỰC TIẾP

LỢI ÍCH NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH

Nhật ký điện tử thông minh là công cụ quản lý sản xuất nông nghiệp với mục tiêu hỗ trợ đảm bảo chất lượng và sản lượng của mùa vụ. Giải pháp để đạt được mục tiêu này là quản lý từng hành vi của người thực hành sản xuất thực hiện trên thực địa; quản lý chủng loại, chất lượng và số lượng của vật tư đầu vào; quản lý chặt chẽ tiến độ của mùa vụ. Bất cứ khi nào có sự sai khác với quy trình thì cần được xem xét và đánh giá sự ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng, từ đó đề ra giải pháp nhằm đạt được mục tiêu theo yêu cầu

ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Nhật ký không chỉ ghi nhận công việc đã làm mà còn ghi nhận vật tư đã sử dụng, các hao hụt, chi phí nhân công trong suốt quá trình sản xuất làm căn cứ để tính giá thành của mùa vụ. Nhật ký cũng được tích hợp với thông tin sản phẩm hàng hóa làm bằng chứng minh bạch quá trình sản xuất và chứng minh giá trị sản phẩm, thuyết phục người tiêu dùng về chất lượng và giá thành.

ĐỐI VỚI NHÀ PHÂN PHỐI

Dựa vào chuỗi thông tin được ghi chép và giám sát trong Nhật ký điện tử thông minh, nhà phân phối có thể dễ dàng theo dõi tiến trình sản xuất, đồng thời kiểm soát được chất lượng và sản lượng. Hơn thế nữa, dựa vào thông tin này nhà phân phối hoàn toàn chủ động được kế hoạch marketing, bán hàng.

ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2020

Nhật ký điện tử thông minh có vai trò lớn trong việc hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thanh kiểm tra trực tiếp các hoạt động của doanh nghiệp, hộ sản xuất. Chủ động đánh giá được chất lượng sản xuất của doanh nghiệp, hộ sản xuất có đáp ứng được các tiêu chuẩn đã đăng ký hay không, từ đó có thể triển khai các kế hoạch quảng bá sản phẩm của người Việt và các kế hoạch xuất khẩu giúp nâng tầm giá trị sản phẩm

ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nhật ký điện tử thông minh giúp người dùng dễ dàng tra cứu và theo dõi thông tin quá trình sản xuất một cách dễ dàng, đầy đủ và minh bạch. Nhờ đó quyết định việc mua hàng đúng giá trị và chất lượng theo nhu cầu.

QGS HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ
1

– Quản lý chính xác các vấn đề (nếu có) xảy ra trên toàn hệ thống

– Tính năng thông báo cho người có liên quan khi có sự việc xảy ra;

– Công cụ hữu hiệu để kiểm tra, kiểm soát việc thực hành sản xuất trên đồng ruộng;

– Cung cấp thông tin tin cậy, truy tìm nguyên nhân khi xảy ra sự cố;

– Tra xét thông tin sản xuất nhanh chóng và dễ dàng

ĐỐI VỚI NGƯỜI KỸ THUẬT VIÊN
Picture2

– Công cụ hữu hiệu để kiểm tra, kiểm soát việc thực hành sản xuất trên đồng ruộng;

– Nắm bắt kịp thời thông tin sản xuất, thu hoạch trên thực địa, nhanh chóng ra quyết định kịp thời

– Dễ dàng tùy biến và điều chỉnh quy trình sản xuất theo thực tế đồng truộng

– Nhắc việc cần làm cho người giám sát theo thời gian thực của mùa vụ.

– Tính năng thông báo cho người có liên quan khi có sự việc xảy ra;

ĐỐI VỚI NGƯỜI SẢN XUẤT
cachua

– Sử dụng dễ dàng chỉ với thao tác vuốt và chọn trên điện thoại thông minh;

– Nhắc việc cần làm cho người trực tiếp sản xuất theo thời gian thực của mùa vụ. Các công việc này được hướng dẫn chi tiết trong thư viện điện tử tích hợp sẵn;

– Tính năng thông báo cho người có liên quan khi có sự việc xảy ra;

– Nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập của người lao động;

ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG
MSTD_1212_Truy-xuất-nguồn-gốc-thực-phẩm-ngay-trên-điện-thoại-thông-minh

– Nắm bắt thông tin của quá trình sản xuất, giúp lựa chọn chính xác sản phẩm theo nhu cầu

– Đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho người tiêu dùng

GIẢI PHÁP NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH

 • Quản lý thông tin vùng nguyên liệu trên Bản đồ số
 • Xem thông tin vùng nguyên liệu trên giao diện Bản đồ
 • Dẫn đường tới khu vực sản xuất bằng Google Maps
 • Tra cứu, thêm mới, sửa, xóa nguyên công và quy trình nguyên công
 • Thiết lập quy trình sản xuất theo thời gian thực
 • Thiết lập quy trình giám sát nội bộ và giám sát quy trình theo thời gian thực
 • Xuất tài liệu lưu trữ
 • Thông tin nhiều định dạng: văn bản, hình ảnh…
 • Nhắc việc cần làm theo thời gian thực
 • Ghi chép thông tin quá trình sản xuất bằng vuốt và chọn câu trả lời
 • Quản lý công lao động và hao hụt thực tế
 • Thông tin hình ảnh bằng chứng công việc
 • Cập nhật thông tin sản lượng và thời điểm thu hoạch dự kiến
 • Ghi nhận sản lượng thu hoạch thực tế
 • Quản lý thu hoạch một lần và nhiều lần
 • Báo cáo thông tin mùa vụ: Sản lượng, hao hụt, vật tư và công lao động
 • Nhắc việc cần làm theo thời gian thực
 • Cảnh báo khi có phát sinh thông tin ở nhật ký sản xuất cần giám sát
 • Đánh giá ghi chép và thực tế hoạt động sản xuất theo các tiêu chí có sẵn
 • Ghi chép bằng vuốt chọn và chọn câu trả lời
 • Thông tin hình ảnh bằng chứng công việc
 • Nhắc việc cần làm theo thời gian thực
 • Giám sát theo các điểm kiểm soát được đặt sẵn
 • Kiểm tra và đánh giá tiến độ mùa vụ theo các tiêu chí có sẵn
 • Ghi chép bằng vuốt chọn và chọn câu trả lời
 • Thông tin hình ảnh bằng chứng công việc
 • Đánh giá tình trạng sản xuất thực tế tại thời điểm bất kỳ của mùa vụ
 • Đánh giá tính xác thực của thông tin nhật ký
 • Ghi chép bằng vuốt chọn và chọn câu trả lời
 • Thông tin hình ảnh bằng chứng công việc
 • Báo cáo các hành vi bất thường hoặc sai phạm bằng mã QR
 • Ghi chép bằng vuốt chọn và chọn câu trả lời
 • Thông tin hình ảnh bằng chứng công việc
Màn hình đăng nhập
Thêm mới hoạt động sản xuất
Chi tiết nhật ký
Quản lý nhật ký

CÁC DỰ ÁN - HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI