Hệ thống GS1 Việt Nam

GS1 hay Hiệp hội mã số châu Âu là một thực thể toàn cầu thiết lập các chuẩn mã vạch và dữ liệu làm cho chuỗi cung ứng hoạt động. GS1 được thành lập năm 1977 theo luật pháp nước Bỉ với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế.

Truy xuất nguồn gốc hàng nông sản

Việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống cần được thực hiện thống nhất toàn quốc và kết nối liên thông với cổng thông tin truy xuất quốc gia