Truy Xuất Nguồn Gốc Nông Sản Và Những Điều Cơ Bản Về Thu Hồi

Sức khỏe là mối bận tâm của nhiều người ngày nay. Khi nhắc đến an toàn thực phẩm thì ta thường xuyên nghe tới truy xuất nguồn gốc vì đây là giải pháp kiểm soát được chất lượng, nguồn gốc và thành phần chi tiết của sản phẩm. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những điều cơ bản về tính năng thu hồi của truy xuất nguồn gốc.

Truy xuất nguồn gốc hàng nông sản

Việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống cần được thực hiện thống nhất toàn quốc và kết nối liên thông với cổng thông tin truy xuất quốc gia